Verandering pensioenregeling en de Uniforme Reken Methodiek (URM)

Hallo Klokkenluider,
Onze werkgever wil de pensioenregeling veranderen.
Momenteel hebben wij een middelloonregeling en de werkgever wil een premieregeling invoeren.
Argumenten om de pensioenregeling te veranderen zijn de Wet Toekomst Pensioen en de oplopende kosten van de huidige pensioenregeling.
De pensioenadviseur stelt voor dat een vergelijking wordt gemaakt tussen de verwachte pensioenuitkomsten uit de huidige pensioenregeling en de verwachte pensioenuitkomsten in de nieuwe pensioenregeling.
De pensioenadviseur van de werkgever heeft aangegeven dat als werknemers erop achteruitgaan het verschil gecompenseerd wordt.
Tot zover klinkt dit goed, maar de vraag is als volgt.
de pensioenadviseur vindt het redelijk dat wordt uitgegaan van het 50-ste percentiel van de URM-berekening.
Onze pensioenen zijn momenteel gegarandeerd.
Vindt u het 50-ste percentiel ook redelijk of zouden we mogen vragen om van een voorzichtiger uitkomst uit te gaan?
Heeft u verder nog tips?
Hartelijke groet,
Marianne

Een antwoord naar “Verandering pensioenregeling en de Uniforme Reken Methodiek (URM)”

 1. Hallo Marianne,

  Dank je voor deze vraag, waarvan ik merk dat deze nogal eens speelt.

  Op zich is het goed (en volgens mij ook normaal) dat de werkgever heeft aangeboden om te compenseren als werknemers erop achteruit gaan.
  Bij de premieregeling weten we niet hoe hoog het uiteindelijke pensioen gaat worden. Dit is immers onder andere afhankelijk van salarisstijgingen, beleggingsrendementen, inflatie, de rente etc.
  Daarom is het goed dat De Nederlandsche Bank parameters geeft die gebruikt kunnen worden om de berekeningen te maken.
  Met de Uniforme Rekenmethodiek (URM) worden 10.000 economische scenario’s doorgerekend, van heel negatief tot heel positief en het 50-ste percentiel zit in het midden. Je hebt dus zo’n 50% kans dat het ook uitkomt (maar ook 50% dat je hoger of lager uitkomst.
  Bij de gegarandeerde middelloonregeling weet je 100% zeker dat het toegezegde pensioen ook wordt uitgekeerd. Het is dus best realistisch om van een voorzichtiger veronderstelling uit te gaan dan dat je 50% kans hebt dat de het ook uitkomt.
  Wij zijn overeenkomsten tegengekomen waarbij bij een gegarandeerd pensioen werd gerekend met het 25-ste percentiel en bij pensioenfondsen met een dekkingsgraad boven de 100% met het 40-ste percentiel.
  Hoe voorzichtiger er wordt gerekend de s te groter de kans dat de verwachtingen uitkomen!
  Van belang is ook in hoeverre de huidige pensioenen nog geïndexeerd worden. Is dit meegenomen en is er enige kans dat er in de toekomst nog geïndexeerd zou gaan worden?
  Voor zover.
  Als je nog vragen hebt dan weet je ons te vinden
  Hartelijke groet
  Gerard van der Toolen
  OR-Pensioenadviseurs

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*