Deskundigen raden verandering pensioenwet af

Hallo Pensioenklokkenluider,

Ik heb aandachtig gekeken naar de behandeling van de Wet toekomst pensioenen in de Eerste Kamer. Een aantal deskundigen raden de Kamer af om de Wet in te voeren, in het bijzonder Professor Eijffinger.
Zijn uitleg treft u hier aan.

Wat vinden jullie? Moet de Wtp vanwege alle commotie stoppen in de Eerste Kamer?

Vriendelijke groet,
Arie

Een antwoord naar “Deskundigen raden verandering pensioenwet af”

 1. Beste Arie,

  Dank voor jouw vraag. Deze was al eerder ingediend, maar is nog niet aan bod gekomen. Neem ons niet kwalijk.

  De Wtp is met een zeer ruime meerderheid (94/150 dus een 2/3 meerderheid zelfs) aangenomen in de Tweede Kamer. De wetsaanpassing is het gevolg van het door sociale partners (en zij gaan over de pensioenen) gesloten pensioenakkoord.
  In de Eerste Kamer is er een ruime meerderheid van partijen die de Wtp in de Tweede Kamer hebben gesteund en zelfs na de verkiezingen van 15 maart jl. lijkt er een ruime meerderheid in de Eerste Kamer te zijn.
  De Eerste Kamerleden weten zelf het beste wat te doen en zij zullen de aanbevelingen van “de deskundigen” zeker meenemen in de besluiten.
  Zelf verwacht ik dat de Wtp wordt aangenomen en dat nog enkele aanpassingen worden gedaan (vooraf of achteraf). Dit is ook gebruikelijk bij dit soort complexe wetten.

  Het is al geruime tijd duidelijk dat het pensioenstelsel hervormd moet worden.
  Het is niet uit te leggen dat er geschoven wordt met geld tussen leeftijdsgroepen en dat er 15 jaar niet geïndexeerd mocht worden ondanks dat de premies van € 27,5 naar € 40 miljard gingen en jaarlijks mooie beleggingswinsten werden behaald. Als klap op de vuurpijl verloren de gezamenlijke fondsen in 2022 € 400 miljard en werden er indexaties tot boven de 10% uitgekeerd.

  Dan het stukje van de gepensioneerde (officieel heet een gepensioneerde prof met emiraat te zijn) professor.
  Onder economen wordt gezegd dat: “Eijffinger beslist niet bekend staat als de beste econoom maar beslist wel als de meest ijdele”.

  Het viel mij ook op dat de heer Eijffinger zijn stukje(s) op alle mogelijke plekken op de social media plaatst en deze ook zelf van een like voorziet. Je zal maar het idee hebben vergeten te worden.

  Heel triomfantelijk presenteerde hij in de Eerste Kamer zijn oordeel over de Wtp met (heel gevat) drie O’s, Onnodig, Onwenselijk en onrechtmatig en zijn advies: niet tot invoering overgaan.

  Sylvester Eijffinger mist wat O’s en heeft er ook teveel. Ik zal dit toelichten.

  Duidelijk is dat de gepensioneerde hoogleraar het pensioendossier niet eigen is en dit kun je hem ook niet kwalijk nemen. Pensioen is een vak en geen onderdeeltje van het vak economie. Sterker er zijn behoorlijk wat economen die (nog een paar jaar!) doorleren voor actuaris.
  Zijn punt Onrechtmatig moet vervallen omdat ons hoogste rechtscollege, de Raad van Staten en onze pensioenprofessor Erik Lutjens minder bezwaren bij de juridische houdbaarheid zien.
  Het zou echter Onwettelijk zijn als de Pensioenwet niet zou worden aangepast zonder goedkeuring van de Tweede en de Eerste Kamer en het is Onwenselijk dat de Wet toekomst pensioenen niet zou worden doorgevoerd omdat uit berekeningen blijkt dat de pensioenen hoger worden.
  Het zou Onredelijk zijn om deelnemers aan pensioenregelingen geen betere pensioenen te gunnen.
  Pensioenen worden weliswaar iets Onzekerder, maar juist in combinatie met pensioenbeleggingen (60/70 jaar), loslaten van nominale sturing en het loslaten van buffers boven de 100% dekkingsgraad zal deze onzekerheid ook wat meer pensioen Opleveren.
  Het is zeker niet Onvriendelijk naar Eijffinger bedoeld, maar het verbaast mij dat mensen als deskundigen door Tweede- en Eerste Kamerleden worden aangewezen die niet duizenden studiejaren en (tien) duizenden jaren Pensioenadvies, -Onderzoek en -uitzoekwerk achter de rug hebben. Er zijn honderden echte pensioendeskundigen met wel dit ervarings- en kennisniveau, mensen die met hun laarzen in de pensioenmodder gestaan hebben en de Kamerleden in mijn ogen veel beter hadden kunnen adviseren dan een aantal die zijn uitgenodigd.

  Gerard van der Toolen
  OR-Pensioenadviseurs

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*