Middelloonpensioen wordt beschikbare premiepensioen

Hallo Klokkenluider,

Onze werkgever heeft verteld dat ons pensioen te duur (premie + 50%) wordt en dat we een beschikbare premieregeling krijgen en dat alle bedrijven dit doen. Waar moeten wij op letten zodat wij er niet op achteruit gaan/andere punten?

 

Bij voorbaat dank voor uw reactie en advies.

2 antwoorden naar “Middelloonpensioen wordt beschikbare premiepensioen”

 1. Dank voor uw vraag.

  Het is een misverstand dat alle werkgevers naar een beschikbare premieregeling over gaan. Zo’n 80% van alle werknemers heeft een middelloonpensioenregeling.

  Vooraf moet duidelijk zijn dat werknemers een pensioenafspraak hebben gemaakt met de werkgever en dat je afspraken in Nederland nakomt totdat je een nieuwe afspraak hebt gemaakt. De werknemers moeten begrijpen wat er veranderd wordt en wat de consequenties voor hen zijn. Bij het veranderen van een pensioenregeling moet ook de Ondernemingsraad (indien aanwezig) instemmen met een voorgenomen verandering.

  Vraag in ieder geval een vergelijking aan tussen de pensioenhoogte als er niets veranderd en bij de beoogde nieuwe pensioenregeling. Ga uit van realistische veronderstellingen (inflatie en rendementen volgens de Commissie Parameters).

  Naar verwachting zal een groep werknemers lager uitkomen bij de beschikbare premieregeling en hiervoor moet een compensatie worden bepaald.

  Tevens is het gebruikelijk en zeker realistisch dat bij de vergelijking de werknemers wel de kans hebben om wat beter uit te komen in de nieuwe pensioenregeling. Het middelloonpensioen wordt immers gegarandeerd en bij de beschikbare premieregeling is het pensioen afhankelijk van veronderstellingen (met een risico voor de werknemer). Een buffer van 5-10% is realistisch.

  Wij adviseren in ieder geval om een onafhankelijk adviseur die zich bezig houdt met werknemersbelangen in te schaken (bv een gespecialiseerd pensioenadviseur voor Ondernemingsraden).

  Veel succes en als jullie het voorstel van de werkgever ter beoordeling willen toesturen dan geven wij een reactie.

 2. De meeste rechtstreeks verzekerde regelingen gaan over van middelloon naar beschikbare premie. Door de lage rente wordt de premie onbetaalbaar.
  Bij het berekenen van de mogelijke pensioenuitkomsten van een beschikbare regeling moet worden uitgegaan van rendementen en rentes die vandaag actueel zijn en niet van optimistische verwachtingen op langere termijn. een beschikbare premie gebaseerd op een rente onder de 3% kan voor een bepaald aantal jaren worden overeengekomen. na die periode kan de situatie opnieuw worden beoordeeld.
  Het is van ‘levensbelang’ deelnemers goed te informeren over de keuze mogelijkheden die ze krijgen. In de praktijk maakt minder dan 5% van de deelnemers gebruik van hun portal en/of kiezen blind voor zekerheid. Helaas is dat dan vaak een keuze voor pensioenarmoede!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*