Indexatie vervallen

Vraag voor Klokkenluider.nl
Ik ben acceptant bij een middelgrote verzekeraar en heb hier mijn hele leven meestal met veel plezier gewerkt.
Binnen niet afzienbare tijd ga ik van mijn pensioen genieten.
Zoals iedereen wel weet is het pensioen de afgelopen jaren fors minder geworden. Prepensioen en VUT zijn afgeschaft. Tevens gingen we van eindloon op 65 jaar naar middelloon op 68 jaar en van volledige indexatie met de Cao-verhoging naar “we moeten zien of er voldoende winst wordt behaald zodat er geïndexeerde kan worden”. En het is niet lastig te voorspellen dat er niet voldoende winst is behaald in het verzekeringscontract om volledig te indexeren. We lopen dus achter met indexaties ten opzichte van de Cao-index van de afgelopen jaren.

Een collega maakte mij attent op de blog van Multiraedt van januari 2022 over het niet mogen aanpassen van de onvoorwaardelijke indexatie.
U geeft in deze blog aan dat inmiddels meerdere rechters hebben beslist dat de verandering die in de Cao is opgenomen niet is toegestaan.

Maar hoe gaat dit nu verder? Wat kan ik doen?

Ik zie uw bericht met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet
Hans x

Een antwoord naar “Indexatie vervallen”

 1. Beste Hans,

  Dank voor jouw vraag. Hieronder gaan wij hierop in.

  Het is helemaal correct dat de pensioenregeling voor medewerkers in het verzekeringsbedrijf de afgelopen jaren helaas fors versoberd zijn. De bloglink is https://www.multiraedt.nl/2022/01/08/rechter-beslist-een-pensioenregeling-met-onvoorwaardelijke-indexatie-is-een-wet-van-meden-en-perzen-kan-niet-aan-getornd-worden/

  Ook voor jouw bedrijfstak geldt dat de resultaten weliswaar zeer goed zijn, maar dat aandeelhouders en het topmanagement een steeds groter deel van het resultaat opeisen en dit gaat helaas ten koste van de “gewone” werknemers.
  In het verleden werden de pensioenen voor de medewerkers die in dienst waren jaarlijks verhoogd met de Cao-loonstijging. In 2017 is dit vervangen. De pensioenen hoefden volgens de Cao voor werknemers in het verzekeringsbedrijf alleen verhoogd te worden voor zover de pensioenuitvoerder van de regeling voldoende middelen beschikbaar stelde (winstdeling). En niet bij alle pensioenuitvoerders waren er niet voldoende middelen om opgebouwde pensioenen met de volledige Cao-verhoging te verhogen.

  Het is ook een terechte conclusie dat verschillende rechters hebben geoordeeld dat een onvoorwaardelijk afgesproken indexatie niet mag worden veranderd. Dit is dwingend recht (PW Art 20) en hiervan mag niet worden afgeweken. Je moet dus over het opgebouwde pensioen zolang je in dienst bent onvoorwaardelijk geïndexeerd worden.
  Het Hof besloot ook dat de wijziging van onvoorwaardelijke indexatie naar voorwaardelijke indexatie niet was toegestaan (dus loopt de onvoorwaardelijke indexatie ook over deze periode door).

  Wij hebben onderzoek gedaan en het blijkt dat er bij een aantal verzekeraars voldoende middelen waren om de indexaties volledig te betalen. Maar er zijn er ook een aantal waar minder dan de Cao-index aan indexaties is betaald. Dit moet dus uitgezocht worden, want je hebt hier gewoon recht op.
  Het gaat om veel geld, zowel voor de werknemers als werkgevers. Immers als uit het verzekeringscontract onvoldoende middelen zijn gegenereerd om de volledige indexatie te betalen moet de werkgever dit doen. Niet alleen over het verleden maar ook voor de toekomst. Je houdt immers het recht dat jouw opgebouwde pensioen onvoorwaardelijk geïndexeerd moet blijven worden zolang je in dienst blijft.

  De aanwezen weg om dit aan de orde te stellen is via de Ondernemingsraad of PVT. Uitgezocht moet worden wat er de afgelopen jaren aan indexaties is gedaan (wijkt dit af van de Cao-verhogingen) en leg vast dat ook voor de toekomst de onvoorwaardelijke indexaties over de opgebouwde pensioenen van kracht blijft.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*