Mislopen indexaties

Ik las de klacht van Hans die gepubliceerd is 18 maart jl op Pensioenklokkenluider.nl. Ik werk ook bij een verzekeringsmaatschappij en wil hier graag nog het volgende aan toevoegen.
Bij de verandering van eindloon naar middelloon werd met rekenvoorbeelden uitgelegd dat middelloon met indexatie vergelijkbare pensioenen zou opleveren als de eindloonpensioenen. Het blijkt echter dat de pensioenen achter zijn gaan lopen.
Zijn wij bewust op het verkeerde been gezet en zo ja, is er een mogelijkheid om hierop terug te komen?

Met vriendelijke groet Hans de B.

Een antwoord naar “Mislopen indexaties”

 1. Beste Hans,

  Dank voor jouw vraag.
  Het is inderdaad correct dat bij een goede indexatie een pensioen gebaseerd op middelloon hetzelfde of zelfs een hoger pensioen kan opleveren dan een eindloonregeling.
  Eindloon leverde met name een hoger pensioen op voor medewerkers die boven de loonindex carrière stijgingen hebben meegemaakt. Middelloonpensioen kon hoger uitpakken voor werknemers die jaarlijks een verhoging cf de loonindex kregen en de opgebouwde pensioenen met de loonindex zijn verhoogd. Het is dan uiteraard wel de bedoeling dat de opgebouwde pensioenen ten minste met de loonindex zijn verhoogd. Dit is in een aantal gevallen niet gebeurd, waardoor er een achterstand is ontstaan.
  Inmiddels hebben verschillende rechters geoordeeld dat een onvoorwaardelijk toegezegde index van de opgebouwde pensioenen niet veranderd kan en mag worden. Een eenmaal opgebouwd pensioen mag niet veranderd worden en dit was een opgebouwd pensioen met onvoorwaardelijke indexaties. Dit zal dus aangepast moeten worden.
  Dat veel werknemers op het verkeerde been zijn gezet door de Cao-bepaling is een slechte zaak. Juist in het verzekeringsbedrijf mag er vanuit worden gegaan dat afspraken worden nagekomen en dit is niet gebeurd.
  Het lijkt mij een goede zaak en zeker verdedigbaar om, via de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging, een beroep te doen op de werkgever ten einde de toegezegde indexaties te herstellen en om hierdoor het geschade vertrouwen te herstellen.

  Hartelijke groet
  Gerard van der Toolen
  Or-Pensioenadviseurs

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*