Geen compensatie vanwege dichtbij pensioendatum?

Hallo Klokkenluider.nl
Onze pensioenregeling wordt veranderd van een maximale middelloonregeling (helaas zonder indexaties) naar een premieregeling.
De adviseur heeft uitgelegd dat de staffel is gebaseerd op 3% rendement. Dus als je ieder jaar 3% rendement haalt zou je een vergelijkbaar pensioen hebben als in de middelloonregeling.
Volgens de pensioenadviseur van mijn werkgever heb ik bijna mijn hele pensioen al bij elkaar gespaard (nog maar 3 jaar te gaan) dus hoeft er voor mij niet gecompenseerd te worden. Ik vind dit raar.
Mijn pensioen wordt minder zeker, want de premies worden belegd en je weet toch ook niet of je ieder jaar de 3% haalt?.
Wat vinden jullie hiervan?
Vriendelijke groet,
Hans

Een antwoord naar “Geen compensatie vanwege dichtbij pensioendatum?”

 1. Beste Hans,

  Dank voor deze vraag.
  U heeft weliswaar het pensioen bijna geheel opgebouwd, maar u kunt er toch op achteruitgaan als de pensioenregeling vlak voor pensioendatum veranderd wordt. Waarom zou u akkoord gaan met het inleveren van (uitgesteld) salaris en hoeveel is dit dan?

  U heeft nog 3 jaar te gaan en een de huidige middelloonregeling is 1,875% per jaar.
  Uw werkgever stelde een maximale 3% beschikbare premieregeling voor met leeftijdsafhankelijke premiestaffel. Deze staffel gaat er vanuit dat als jaarlijks 3% rendement wordt behaald de 1,875% middelloon wordt bereikt. Redelijk vergelijkbaar zou je zeggen.

  Alleen: haalt u 3% rendement tot aan de pensioendatum en is de rente op de pensioendatum 3%? Beide vragen kunnen niet vooraf bevestigend beantwoord worden, omdat zowel het te behalen rendement als de rente op de pensioendatum onbekend zijn. Het huidige pensioen is gegarandeerd en de pensioenuitkomsten uit de voorgestelde premieregeling zijn onbekend.

  Hierop zoomen wij hieronder in.
  De premie wordt middels een life cycle belegd en voor een 65-jarige werknemer wordt in de neutrale life cycle (Nationale Nederlanden) resp. 27,5%, 21,25 en 15% aandelen en het restant in vastrentende waarden belegd. Stel het rendement op aandelen (paramaters DNB over lange termijn) is 5,4% en de rente is 1%.
  Het middelloonpensioen zou uitkomen op € 1.721,48 (rekening houdend met 2% inflatie cf parameters DNB) en het verwachte pensioen op
  € 1.470,77. Het gekapitaliseerde verschil bedraagt € 5.891,54.
  Dit is een groot verschil en kan nog hoger zijn, maar ook lager.
  Omdat de garantie wordt vervangen door aannames hoort ook met voorzichtige aannames te worden gerekend.

  Als uitgangspunt aannemen dat u die vlak voor pensionering zit er bijna toch niet op achteruitgaat is dus veel te kort door de bocht en levert de werknemer forse schade op.

  Jurisprudentie is duidelijk en ik zou ook zeker niet akkoord gaan met het zonder compensatie veranderen van deze pensioenregeling.

  Met vriendelijke groet
  Gerard van der Toolen
  OR-Pensioenadviseurs

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*