Van middelloon naar beschikbare premie

Hallo Pensioenklokkenluider,

Wij hebben een middelloonregeling en vanwege de kostenstijging (ca. 50%) wil onze werkgever overstappen naar een pensioenregeling op basis van beschikbare premie.

Onze werkgever zegt hiervoor alle rechten te hebben omdat deze premiestijging te groot is en dat wij dan niet rendabel worden.

Waar moeten wij op letten bij het overstappen? Onze ondernemingsraad wordt wel geïnformeerd over de wensen van de werkgever maar werkgever gaat vooral uit van de kosten en niet van de huidige afspraken en heeft wel compensatie voorgesteld maar wij weten niet of dit toereikend is.

3 antwoorden naar “Van middelloon naar beschikbare premie”

 1. Dank voor deze post.

  Veel ondernemingen stellen het aandeelhoudersbelang boven het belang van de werknemers. Er is een arbeidsvoorwaardelijke afspraak gemaakt tussen de werknemers en de werkgever en afspraken moeten in Nederland worden nagekomen totdat een nieuwe afspraak is gemaakt. Gelukkig hebben wij hier enige rechtsbescherming.
  Voordat de pensioenregeling aangepast mag worden is instemming van de ondernemingsraad nodig. Zij moeten goed geïnformeerd worden wat de consequenties zijn van de voorgenomen verandering. De ondernemingsraad moet van redelijkheid uitgaan en rekening houden met de belangen van de werkgever en de werknemers.
  In onze praktijk is het gebruikelijk dat er een berekening komt met de vergelijking hoeveel pensioen de werknemers zouden gaan opbouwen als er niets wordt veranderd (dus de huidige afspraak wordt nagekomen) en wat de verwachte opbrengsten van de voorgestelde pensioenregeling zijn. Als je deze uitkomsten met elkaar vergelijkt zie je waar eventuele problemen ontstaan en deze kunnen overlegd worden.
  Hierbij gelden nog enkele opmerkingen:
  * Bij een beschikbare premieregeling vervalt de pensioengarantie en zou een buffer ingerekend kunnen worden in de vergelijking van 5-10%. De werknemers nemen immers het risico dat de beleggingen minder opleveren en het risico dat we in de toekomst langer gaan leven, waardoor je op de pensioendatum minder pensioen kan aankopen voor het pensioenkapitaal, over van de werkgever (die bij middelloon de garantie geeft).
  * er zou gerekend moeten worden bij de beschikbare premieregeling met prudente aannames van verwachte beleggingsrendementen. De Commissie Parameters geeft deze uitgangspunten. Hogere aannames zouden onderbouwd moeten worden door de werkgever of afgewezen;
  * inflatie en carrierestappen kunnen worden meegenomen (salarisstijgingen zijn ook ingerekend bij de leeftijdsafhankelijke premiestaffels dus ook doen bij de ontwikkeling van het middelloonpensioen);
  * Voor werknemers die erop achteruit gaan zou compensatie gegeven moeten worden (niet tijdelijk, maar tot aan de pensioendatum of eerder uit dienst treden. Immers dan is de “achterstand” pas ingelopen);
  * goed dat de ondernemingsraad heeft gevraagd om een onderbouwing waarom de werkgever van mening is dat zij de gemaakte pensioenafspraken niet kan nakomen op grond van de financiële situatie. In een eerder geval oordeelde de rechter dat niet gekeken mag worden naar de winstgevendheid van een vestiging maar naar het totale concern.

  Veel succes met het overleg met de werkgever en als er vragen zijn dan weten jullie ons te vinden.

  Gerard van der Toolen
  OR-Pensioenadviseurs

  • je hebt een individuele arbeidsovereenkomst die niet eenzijdig kan worden gewijzigd. De werkgever moet met jou in overleg gaan en veranderingen in arbeidsvoorwaarden moeten worden overeengekomen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*