Eenzijdige wijziging

Onze werkgever wil de pensioenregeling aanpassen. De verzekeraar heeft het contract opgezegd en dezelfde pensioenregeling kost volgens de pensioenadviseur van de werkgever 50%-75% meer.

Onze werkgever heeft onze ondernemingsraad verteld dat zij zonder instemming de pensioenregeling mag aanpassen omdat in het pensioenreglement staat dat dit toegestaan is als er sprake is van bijzondere omstandigheden. Wij hebben de afgelopen twee jaar minder winst gemaakt en dit geeft volgens de advocaat van de werkgever de mogelijkheid om van dit artikel gebruik te maken.

Wij hebben het hierover gehad en vinden dit raar. Een arbeidsovereenkomst is toch een overeenkomst die je niet zo maar zonder instemming van de werknemers en OR mag veranderen. Wij begrijpen best dat zo’n premieverhoging fors, maar het bedrijf gaat volgens ons niet failliet als de premie verhoogd wordt.

Een antwoord naar “Eenzijdige wijziging”

 1. Dank voor uw vraag.

  Dit is een situatie die wij vaker tegenkomen.
  In ieder geval klopt het niet wat uw werkgever beweert.
  De bijzondere omstandigheden waarnaar uw werkgever verwijst moeten worden gezien in het licht van het invoeren van een verplicht pensioenfonds, een Cao of als het bedrijf failliet zou gaan.

  Wij begrijpen dat de huidige pensioenregeling een gegarandeerd pensioen is en hiervan stijgen inderdaad de kosten fors. Maar de pensioenafspraak die is gemaakt zal het pensioen zijn en niet de hoogte van de kosten.
  Voor iedere pensioenverandering is instemming van de ondernemingsraad nodig (mits Cao/verplicht Bpf) en daarnaast is voor het veranderen van het pensioen instemming nodig van iedere werknemer. De werknemer moet worden uitgelegd wat er gaat veranderen en wat voor gevolgen dit heeft voor het pensioen.
  de afgelopen jaren zijn er veel zaken aan rechters voorgelegd waarin de werkgever niet kon aantonen dat de wijziging volledig uitgelegd is, dat de werknemer het heeft begrepen en ingestemd met de verandering. Het gevolg was dat de werkgever de geleden schede heeft moeten vergoeden.

  Het is van belang dat voordat het overleg over een nieuwe pensioenregeling begint duidelijk is wat de rechten en ook de plichten van werkgever en werknemers (vertegenwoordigd door de OR) zijn.
  Het overleg verloopt dan in de regel soepeler.

  Als er nog vragen zijn dan weet u ons te vinden.

  Gerard van der Toolen
  OR-Pensioenadviseurs

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*