2 antwoorden naar “pensioen 68 jaar”

  1. De aanpassing van het pensioen gaat om de (verlaging van) toekomstige pensioenopbouw. Wat u al heeft opgebouwd blijft staan. De fiscus stelt eisen aan een maximaal pensioen en de pensioenregeling moet wel blijven binnen de maxima.
    Er zijn in de meeste pensioenregeling voldoende opties om de achteruitgang te compenseren en dit vind ik wel logisch. Waarom zou je immers instemmen met een verlaging van het uitgestelde salaris als dit niet nodig is?
    Uw pensioeningangsdatum bepaalt u zelf. Dit kan 67 jaar zijn (en dan kunt u uw al opgebouwde pensioen op 65 jaar, op 67 jaar en het nieuw op te bouwen pensioen op dat moment laten uitkeren), maar u kunt ook anders beslissen.

    Gerard van der Toolen

  2. Als sprake is van een beschikbare premieregeling dan is het niet noodzakelijk de premies in verband met de verhoging van de pensioenrichtleeftijd naar 68 te verlagen. Er mogen momenteel staffels worden gebruikt die zijn gebaseerd op een lagere rente dan 3%. Dit geeft ruimte om de staffel die was gebaseerd op een pensioenrichtleeftijd van 67 jaar in 2018 te handhaven.
    Als sprake is van een middelloonregeling, dan is er alle reden om een compensatie voor de lagere werkgeverspremie te vragen. Die compensatie kan worden gegeven in de vorm van een leeftijdsafhankelijke percentage van de pensioengrondslag en als loon worden uitgekeerd.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*