Voorstel: premiestaffel veranderen in een vast percentage

Hallo Pensioenklokkenluider

Volgens mij moeten wij de alarmbel bij ons bedrijf luiden. Hoe pakken wij dit aan?

Wij hebben een ondernemingsraad, maar zij volgen meestal de voorstellen van de directie.

Onze pensioenregeling is een staffel waaraan wij als werknemer zelf 5% bijdragen.
De staffel loopt in stappen van 7,2% tot 30,6%.
De OR is akkoord gegaan met pensioenverandering: een voor alle werknemers gelijke premie van 10% zonder verplichte eigen bijdrage.
Volgens HR kun je met 10% ook een goed pensioen opbouwen (onze gemiddelde leeftijd ligt onder de 40 jaar) en willen werknemers liever een premievrij pensioen. Als zij willen kunnen zij zelf extra betalingen doen en zo een nog beter pensioen bij elkaar sparen. De lasten voor de werkgever blijven volgens de berekening ongeveer gelijk.
Volgens mij is het zo dat vooral medewerkers vanaf leeftijd 45 jaar erop achteruitgaan en de werkgever gaat er dus op vooruit.
Aanleiding van de verandering is dat het moeilijk werknemers krijgen is (en nu kan een hoger salaris geboden worden) en volgens het pensioenakkoord is alleen een vlakke premie toegestaan, dus anticipeert de directie hier al op.

Graag een reactie.

Vriendelijke groet
Anoniem

Een antwoord naar “Voorstel: premiestaffel veranderen in een vast percentage”

 1. Hallo vragensteller.

  Het voorstel is voor jonge werknemers die kort in dienst blijven prima, zij gaan er immers op vooruit (krijgen meer en betalen zelf niets).
  Voor werknemers vanaf leeftijd 45 jaar wordt het verhaal anders: zij krijgen volgens de staffel 17%, betalen 5% zelf en de werkgever dus 12%.
  Met het toenemen van de leeftijd stijgt de totale premie verder en blijft het percentage dat de werknemers betalen.
  Voor 10% een goed pensioen verwerven is een utopie. De norm in Nederland is een koopkrachtbestendig pensioen van 75% van het gemiddeld verdiende salaris na 40 dienstjaren. Dit bereiken jullie met de huidige staffel, mits jaarlijks 3% rendement wordt behaald. De kans dat jullie hiermee op deze norm komen is al zeer klein, laat staan bij 10% vaste premie.

  De pensioentoezegging die jullie nu hebben hoeft ook niet veranderd te worden volgens het pensioenakkoord (Wet Toekomst Pensioenen Wtp). Voor premieregelingen met leeftijdsafhankelijke staffel geldt eerbiedigende werking. Werknemers mogen zo lang zij in dienst blijven deze regeling houden. Voor nieuwe werknemers geldt vanaf 2027 wel dat de premie leeftijdsonafhankelijk moet zijn.
  Een ander punt is het wervingsverhaal voor nieuwe werknemers.
  Het is zeker zo dat veel werknemers weinig vertrouwen hebben in pensioen en liever wat meer salaris hebben. Feit is dat we ons als mens fors overschatten, dat we het beter kunnen dan professionals. Pensioen gaat over een periode van 60/70 jaar en als mens overzien wij deze periode niet goed. Het geld zal voor veel mensen opgaan aan de dagelijkse dingen.
  De vraag die jullie je moet stellen is wil je ervoor zorgen dat er een fatsoenlijk pensioen komt of dat jullie een bedrijf zijn die het de werknemers zelf laat regelen en dit met de kennis dat er dan bij veel mensen niet voldoende gespaard wordt er voor veel werknemers pensioenarmoede op de loer ligt. Dit is een keuze. Persoonlijk ben ik op dit punt geen tegenstander van patriarchaal denken: gewoon goed regelen dus.

  Ik adviseer om contact op te nemen met jullie OR en dit te bespreken. De pensioenregeling hoeft helemaal niet op wettelijke gronden aangepast te worden, 10% levert een zeer matig pensioen op en werknemers vanaf 45 jaar gaan erop achteruit en zullen dus ook niet akkoord gaan met deze aanpassing.
  Werknemers moeten er voor tekenen dat zij akkoord gaan met deze wijziging en als je dit niet doet kan de pensioenregeling voor jou niet aangepast worden en dan heeft de werkgever een groter probleem.
  De ondernemingsraad bindt de individuele werknemers dus niet.
  Als wij nog ergens mee kunnen helpen dan weet je ons te vinden.

  Hartelijke groet
  Gerard van der Toolen
  OR-Pensioenadviseurs.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*